Zistite viac o hypotékach

Hypotéky na Slovensku

Našu službu vám ponúkame bezplatne a nezáväzne.

K podaniu žiadosti o hypotéku vám nateraz stačí mať so sebou len občiansky preukaz, na základe ktorého overíme vašu totožnosť.

 

Potom vám dáme vedieť, aké ďalšie doklady bude ešte potrebné k vašej žiadosti doložiť.

 

Hneď na začiatku vám vytvoríme konto, v ktorom budete môcť sledovať vývoj vašej žiadosti o hypotéku v každej banke, ktorú ste si vybrali. Keď vám niektorá banka vašu žiadosť o hypotéku schváli, budeme vás o tom okamžite informovať.

how-it-works-landing
Benefity produktu

Ako si vybavím hypotéku?

Jednoducho z mobilu - bez potreby kamkoľvek chodiť a s kýmkoľvek sa stretnúť. Zažiadajte o hypotéku online - ušetríte si tým čas a kopec starostí.

Zadáte, akú hypotéku si želáte.

Zadáte čo najpresnejšie informácie o úvere, ktorý chcete získať, o vašom zabezpečení, o vašej domácnosti a o vašich príjmoch.

1
Ukážeme vám ponuky šité na mieru.

Na základe aktuálnej metodiky bánk vám pripravíme presné porovnanie hypoték, šité vám na mieru.

2
Vyberiete si najvýhodnejšiu hypotéku.

O hypotéku zažiadate rovno zo svojho mobilu. Banky spracujú vašu digitálnu žiadosť rýchlejšie ako papierovú.

3
Chcete presné porovnanie hypoték?

Nebavia vás nudné hypokalkulačky ktorých je plný internet? Vyskúšajte náš presný prepočet kde nasimulujete reálne podmienky za akých by ste mohli získať hypotéku. A možno sa rozhodnete aj o hypotéku zažiadať online.

Presný prepočet Novinka
 
FAQ

Najčastejšie otázky & odpovede

Všetky potrebné informácie o hypotékach sme zhrnuli nižšie formou najčastejších otázok a odpovedí.

Plánujete kupovať byt, stavať dom, potrebujete ušetriť na splátke alebo chcete získať financie tým, že založíte nehnuteľnosť ? Potom ste tu správne. Umožníme vám získať najvýhodnejšiu hypotéku na trhu priamo z pohodlia vášho domova – z Vášho mobilu.

 

Naša digitálna hypotéka vám prináša nasledovné výhody:

 1. Ušetríte čas, lebo vašu hypotéku vybavíte jednoducho z vášho mobilu, bez potreby kamkoľvek chodiť a s kýmkoľvek sa stretnúť.
 2. O hypotéku môžete požiadať vo viacerých bankách naraz, čím maximalizujete vaše šance na získanie najlepšej ponuky.
 3. Banky spracujú vašu žiadosť rýchlejšie, lebo ju dostanú v elektronickej podobe s overenými informáciami.
 4. Budete mať neustále prehľad o tom, v akom štádiu sa vaša žiadosť v každej banke nachádza.
 5. Z ponúk bánk si vyberiete tú najlepšiu, čím získate najvýhodnejšiu hypotéku na trhu.

Našu službu vám ponúkame bezplatne a nezáväzne.

K podaniu žiadosti o hypotéku vám nateraz stačí mať so sebou len občiansky preukaz, na základe ktorého overíme vašu totožnosť. Potom vám dáme vedieť, aké ďalšie doklady bude ešte potrebné k vašej žiadosti doložiť (každá banka má totiž svoje vlastné pravidlá).

 

Hneď na začiatku vám vytvoríme konto, v ktorom budete môcť sledovať vývoj vašej žiadosti o hypotéku v každej banke, ktorú ste si vybrali. Keď vám niektorá banka vašu žiadosť o hypotéku schváli, budeme vás o tom okamžite informovať. Čoskoro si budete môcť porovnať viaceré ponuky bánk a vybrať si tú najvýhodnejšiu hypotéku (s výberom vám samozrejme pomôžeme).

 

Všetky potrebné informácie o hypotékach sme zhrnuli nižšie formou najčastejších otázok a odpovedí.

Hypotéka je dlhodobý úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Banky u nás zatiaľ akceptujú iba tuzemské nehnuteľnosti, ktoré však žiadateľ o hypotéku nemusí vlastniť (založiť sa dá napr. aj rodičovský dom). Splatnosť hypotéky môže byť v rozpätí 4 až 40 rokov, najviac však do 70. roku najstaršieho dlžníka.

 

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa isté podmienky, získava daňový bonus vo výške 50% zo zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne však do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Podmienky na získanie daňového bonusu sú nasledovné:

 • účelom úveru je nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • výška úveru je do 50 000 €
 • LTV nie je vyššie ako 70%
 • žiadateľ je vo veku 18 – 35 rokov
 • jeho príjem neprekračuje 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v SR

Daňový bonus si môže uplatniť iba hlavný dlžník, a to iba na jednu úverovú zmluvu (spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká). Banka po skončení kalendárneho roka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky na uplatnenie bonusu, a zašle ho klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu. Ten si potom uplatní daňový bonus vo svojom daňovom priznaní (napr. prostredníctvom zamestnávateľa).

Existujú tri druhy hypotéky:

 1. Účelová hypotéka slúži na konkrétny účel súvisiaci s nehnuteľnosťou, ktorý treba banke vydokladovať, napr. na kúpu / stavbu / rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo vysporiadanie dedičského / rozvodového konania pri nehnuteľnosti.
 2. Refinančná hypotéka slúži na vyplatenie už poskytnutého úveru, príp. konsolidáciu viacerých dlhov.
 3. Bezúčelová alebo americká hypotéka je síce tiež zabezpečená nehnuteľnosťou, no žiadateľ nemusí banke dokladovať účel využitia získaných peňazí a môže ich teda použiť na čokoľvek (napr. na kúpu auta).

Ukazovateľ LTV (z anglického loan-to-value) vyjadruje pomer medzi výškou hypotéky a hodnotou založenej nehnuteľnosti, ktorú akceptovala banka. Počíta sa ako percentuálna miera, takže napríklad LTV 80% znamená, že výška hypotekárneho úveru pokrýva 80% hodnoty nehnuteľnosti.

 

Príklad: Ak vám banka schváli hypotéku s LTV 80%, znamená to, že pri kúpe bytu, ktorý je znalcom ohodnotený na 100 000 €, vám banka poskytne úver maximálne 80 000 €. Zvyšných 20 000 € musíte zaplatiť zo svojich úspor alebo riešiť dofinancovanie (napr. spotrebným úverom).

O hypotéku môžete požiadať, ak spĺňate nasledovné kritériá:

 • ste dospelý/á, tzn. máte 18 a viac rokov,
 • máte trvalý pobyt na Slovensku a ste občanom SR alebo inej krajiny EÚ,
 • máte príjem zo zamestnania, podnikania alebo iný príjem, ktorý viete banke vydokladovať.

Pri žiadaní o hypotéku budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 

Osobné doklady a potvrdenie o príjme:

 • občiansky preukaz, ktorý poslúži na overenie vašej identity,
 • výpisy z účtu, kam vám chodí príjem, za posledných 3 až 6 mesiacov,
 • ak podnikáte, tak aj daňové priznanie za minulý rok.

Doklady k nehnuteľnosti (ak ešte nemáte vybranú nehnuteľnosť, tak ich stačí doložiť neskôr):

 • list vlastníctva (dá sa stiahnuť na počkanie z Katastra nehnuteľností),
 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti,
 • kúpna alebo rezervačná zmluva, prípadne zmluva o výstavbe.

Doklady o úveroch (v prípade refinancovania):

 • potvrdenia bánk so súhlasom predčasného splatenia úverov a s ich vyčísleným zostatkom,
 • súhlas so zápisom záložného práva novej banky na druhé miesto v liste vlastníctva (pri predčasnom splatení hypotéky).

 

Banky si môžu vyžiadať ešte ďalšie dokumenty podľa špecifických prípadov, ako napr. právoplatné osvedčenie o dedičstve (ak je účelom hypotéky vysporiadanie dedičstva) alebo právoplatný rozsudok o rozvode a vysporiadaní BSM (ak ide o vysporiadanie majetku manželov po rozvode).

Vybavenie hypotéky trvá zhruba od dvoch týždňov do dvoch mesiacov. Úverové podmienky sa medzi jednotlivými bankami líšia, preto vám odporúčame podať si žiadosť o hypotéku do viacerých bánk naraz. Rýchlosť schvaľovacieho procesu v bankách ovplyvňuje aj výška úveru (vyššie úvery sa schvaľujú pomalšie), bonita klienta (klienti s vyšším príjmom dostanú úver rýchlejšie) a typ zakladanej nehnuteľnosti (neštandardné nehnuteľnosti, napr. rekreačné chaty, môžu schvaľovanie úveru skomplikovať). Taktiež chýbajúce dokumenty pri podaní žiadosti predlžujú dobu čakania.

Postup vybavenia hypotéky:

 1. Podáte si žiadosť o hypotéku, ku ktorej doložíte všetky potrebné doklady týkajúce sa najmä vášho príjmu a zakladanej nehnuteľnosti (ak ešte nemáte vybratú nehnuteľnosť, ktorú si chcete kúpiť, tak banka vám môže úver predschváliť s tým, že údaje o kupovanej nehnuteľnosti dodáte neskôr).
 2. Banka posúdi vašu žiadosť, či vám môže hypotéku poskytnúť. Overí si najmä vašu finančnú históriu (ako poctivo ste platili predchádzajúce úvery), príjem (niektoré banky ho vedia overiť ihneď cez Sociálnu poisťovňu) a hodnotu zakladanej nehnuteľnosti.
 3. Banka vám ponúkne úver s presne stanovenými podmienkami. Ponuka bude obsahovať výšku úveru, dobu splatnosti, úrokovú sadzbu s dobou jej fixácie a podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste mohli úver získať.
 4. Po schválení vašej žiadosti o hypotéku vás prevedieme celým ďalším procesom od podpisu úverových a záložných zmlúv, zavkladovanie nehnuteľnosti až po načerpanie finančných prostriedkov.

Pri porovnávaní hypoték si dajte pozor najmä na nasledovné veci:

 • Podmienky na poskytnutie zvýhodneného úroku sú často viazané využívaním ďalších produktov v banke, napr. založením bežného účtu, zasielaním príjmu na účet alebo poistením úveru.
 • Fixácia úrokovej sadzby je obdobie, počas ktorého banka nesmie meniť výšku úrokovej sadzby ani mesačnej splátky. Štandardne banky ponúkajú fixáciu na 1, 3, 5 alebo 10 rokov s rôznymi úrokovými sadzbami.

Najčastejšie dôvody na zamietnutie žiadosti o hypotéku sú nasledovné:

 • Nemáte dostatočný príjem na jej splácanie.
 • Boli si v omeškaní so splácaním svojich záväzkov.
 • Banka neakceptuje zakladanú nehnuteľnosť, napr. kvôli jej typu (rekreačná chata), lokalite alebo vecným bremenám.
 • Banka nemusí uznať váš aktuálny príjem v prípade, ak ste začínajúci živnostník alebo zamestnanec v skúšobnej dobe.

Ďalšie komplikácie pri schvaľovaní hypotéky môže spôsobiť aj to, ak máte alebo ste nedávno mali odklad splátok (ak nemusíte, tak oň radšej nežiadajte), exekúciu, nepovolené prečerpanie na účte, nesplatenú minimálnu splátku na kreditnej karte alebo podlžnosti v Sociálnej poisťovni (to sa týka najmä SZČO).

 

V každom prípade, schvaľovanie hypotéky je individuálna záležitosť – kým jedna banka môže vašu žiadosť zamietnuť, iná vám ju môže schváliť bez väčších problémov. Preto vám odporúčame podať si žiadosť o hypotéku do viacerých bánk naraz.

Ak sa rozhodnete vybaviť si hypotéku sám/sama, budete musieť obehnúť viaceré banky, aby ste si spravili prehľad o aktuálnych ponukách a podmienkach. Ak chcete najlepšiu ponuku na trhu, budete musieť navštíviť všetky banky. To vám však nezaručí, že v konkrétnej banke dostanete najlepšiu možnú ponuku – bežní zamestnanci bánk totiž nemajú oprávnenie ponúkať najnižšiu (akciovú) úrokovú sadzbu.

 

My vám ponúkame jednoduchšie riešenie – digitálnu hypotéku. Na našej webstránke získate okamžitý prehľad o aktuálnych ponukách hypoték všetkých bánk, ktoré vám usporiadame podľa celkovo zaplatenej sumy, takže si skutočne budete môcť vybrať tú najvýhodnejšiu ponuku. A nielen to – umožníme vám zažiadať o hypotéku vo viacerých bankách naraz, čím maximalizujete vaše šance na získanie výhodnej hypotéky („najlepšia“ ponuka totiž nemusí byť vždy tá najvýhodnejšia). Vďaka nášmu riešeniu ušetríte hromadu času, lebo aj samotné banky budú schopné vašu elektronickú žiadosť spracovať rýchlejšie ako papierovú.

Vyskúšajte a uvidíte!

Presný prepočet
Kontaktujte nás

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Vaša spokojnosť je pre nás prioritou. Sme tu, aby sme vám poskytli pomoc a informácie, ktoré potrebujete.

Telefónne číslo: +421 948 916 977

Emailová adresa: info@hypotekazmobilu.sk

  Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom vybaviť vašu požiadavku. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

  Vytvorené digitálnou agentúrou UPVISION.

  Hypotéka z mobilu, s. r. o. © 2024