Maximálna výška úveru

Koľko si viem požičať?

Zadajte údaje o vás a vašej domácnosti a zistite, koľko by ste si mohli požičať.
Vypočítať maximálnu výšku úveru
hypoteka_img
Hypokalkulačka
Vypočítajte si maximálnu výšku úveru.
Počet dospelých
Počet detí
Vek najstaršieho žiadateľa

Ak o hypotéku žiadate s manželkou/manželom a máte neupravené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), tak ste automaticky obaja žiadateľmi. Je potrebné uviesť vek staršieho z vás.

Čistý mesačný príjem spolu

Suma čistých príjmov za celú domácnosť.

Predpokladaná úroková sadzba

Tu zadajte akú urokovú sadzbu realisticky očakávate. Odporúčame zadať aktuálne platnú priemernú úrokovú sadzbu na trhu.

Zostatok iných úverov

Zostatok úverov, ktoré sa nebudú refinancovať. Suma zostatkov všetkých načerpaných úverov, ktoré nebudú refinancované touto hypotékou. Napr. spotrebný úver, ktorý sa nesplatí hypotékou, tu treba započítať. Ale stará hypotéka, ktorá sa refinancuje novou hypotékou, sa tu nezapočítava. Tu jednoducho patria úvery, ktoré budete splácať aj po zrealizovaní tejto hypotéky.

Mesačné spátky iných úverov

Suma mesačných splátok týchto úverov. Suma splátok všetkých čerpaných úverov, ktoré nebudú refinancované touto hypotékou. Napr. splátku spotrebného úver, ktorý sa nesplatí hypotékou, tu treba započítať. Ale splátka starej hypotéky, ktorá sa refinancuje novou hypotékou, sa tu nezapočítava. Tu jednoducho patria splátky, ktoré budete splácať aj po načerpaní tejto hypotéky.

Kreditné limity / prečerpania

Suma úverových limitov na kreditné karty a účty s povoleným prečerpaním. Sumy úverových limitov na všetkých kreditných kartách a povolených prečerpaniach. Napr. manžel má kreditnú kartu s limitom 1500€ a na bežnom účte povolené prečerpanie 500€. Manželka má na bežnom účte povolené prečerpanie 800€. Suma úverových limitov je 2800€. To, že manžel kreditnú kartu nepoužíva (dlžná suma je 0) je nepodstatné.

Orientačný výpočet vášho úveru

maximálna výška úveru

splátka pri max. hypotéke

maximálna doba splatnosti

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom vybaviť vašu požiadavku. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

Vytvorené digitálnou agentúrou UPVISION.

Hypotéka z mobilu, s. r. o. © 2024